P1080163

Velkommen

Cenzia Forvaltning er et partnereiet og uavhengig forvaltningsselskap for privatpersoner, familieselskaper og stiftelser.

Utgangspunktet vårt er alltid den enkelte kundens behov og mål, og vår porteføljeforvaltning bygger på grundig analyse, god risikoforståelse og nærhet til investeringene.

Våre kunder verdsetter spesielt å jobbe med et mindre team av erfarne forvaltere hvor personlig kontakt og oppfølging, pålitelighet og fokus på verdibevaring kombineres med gode resultater over tid.