Caleb jones rp Pvr O Qm R2s unsplash Adj

Om oss

Cenzia er et forvaltningsselskap som utvikler og tar vare på kundenes verdier på en oversiktlig, ukomplisert og diskret måte.

Med en effektiv organisasjon bestående av ansatte med lang og relevant erfaring tilbyr Cenzia privatpersoner, familieselskaper og stiftelser porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning. Vi oppleves gjerne av våre kunder som deres eget «family office». Kundene verdsetter vår filosofi om disiplin og langsiktighet som den beste fremgangsmåten for å oppnå høy risikojustert avkastning. Vi skreddersyr løsningene for våre kunder og begrenser antallet kunder slik at våre erfarne forvaltere kan gi hver enkelt full oppmerksomhet.

Tjenester

Vi tilbyr porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning gjennom avtaler om aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.

Vår forvaltning dekker alle aktivaklasser og for de fleste kunder har vi totalansvaret for en diversifisert portefølje. Noen kunder benytter vår ekspertise innenfor enkelte aktivaklasser som renter eller aksjer. Gjennom en god forståelse av våre kunders mål og risikotoleranse bestemmer vi sammen en riktig porteføljestrategi. Diversifisering på tvers av aktivaklasser er vårt viktigste verktøy for å stå igjennom markedssvingninger. Å identifisere gode investeringer og å kontinuerlig følge opp disse investeringene er helt sentralt i vårt arbeid. Vi finner mange gode forvaltere i vårt hjemmemarked, men har også tilgang til et bredt utvalg gjennom vårt nettverk i utlandet. Vi har stor respekt for det å gjøre kortsiktige vurderinger av markedsforhold og prøver ikke å «time» markedet, men forsøker å redusere porteføljens risiko når prisingen er høy basert på forskjellige måltall.

Hvorfor Cenzia?

Vi betjener et begrenset antall kunder og gir hver enkelt tett oppfølging og skreddersydde løsninger.

Våre porteføljeforvaltere er tett involvert og sentrale bidragsytere i investeringsanalysen. Dette sikrer våre kunder førstehåndskunnskap om deres forskjellige investeringer og fondsforvaltere. Cenzia er en uavhengig rådgiver uten tilknytning til fondsleverandører. Vi har likevel en størrelse og en kundeportefølje som gir tilgang til de beste forvalterne, til gunstige betingelser. I sum gir dette våre kunder høy og god risikojustert avkastning gjennom varierende markedsforhold.

Cenzias Organisasjon

Vi har innsikt og erfaring fra generasjoner med utvikling og finansiell forvaltning i familieselskaper. Dette kommer våre kunder til gode.

Ansatte

Andreas Stang

Managing Partner

T: (+47) 22 01 32 02
M: (+47) 95 99 39 71

Andreas var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette ledet han en avdeling for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning hos Credit Suisse i London i åtte år. Andreas var tidligere 15 år i en ledende stilling hos Treschow Fritzøe i Larvik med blant annet ansvar for finansielle investeringer. Andreas er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg, har en MIM fra Thunderbird School of Global Management samt Advanced Management Studies fra The Wharton School.

Nicolai A. Andresen

Founding Partner

T: (+47) 22 01 32 01
M: (+47) 47 46 95 93

Nicolai var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette var han Partner i Ardent Advisors i London, et uavhengig corporate finance / M&A rådgivningsselskap med fokus på telekom-, media- og teknologisektoren. Nicolai har også jobbet fire år med transaksjonsrådgivning i corporate finance avdelingen hos Credit Suisse i London. Nicolai har en bachelor i økonomi og international relations fra Tufts University, Boston.

Thomas Oma

Investeringsdirektør, Partner

T: (+47) 22 01 32 06
M: (+47) 99 45 68 62

Thomas ble ansatt i Cenzia i november 2017. Før dette var han finansanalytiker i seks år hos SpareBank 1 Forsikring hvor han jobbet med investeringsanalyse og porteføljeforvaltning for selskapets investeringsporteføljer. Thomas er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og autorisert finansanalytiker etter å ha gjennomført Autorisert Finansanalytikerstudium fra NHH / NFF.

Andreas Stang

Managing Partner

Andreas var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette ledet han en avdeling for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning hos Credit Suisse i London i åtte år. Andreas var tidligere 15 år i en ledende stilling hos Treschow Fritzøe i Larvik med blant annet ansvar for finansielle investeringer. Andreas er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg, har en MIM fra Thunderbird School of Global Management samt Advanced Management Studies fra The Wharton School.

Nicolai A. Andresen

Founding Partner

Nicolai var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette var han Partner i Ardent Advisors i London, et uavhengig corporate finance / M&A rådgivningsselskap med fokus på telekom-, media- og teknologisektoren. Nicolai har også jobbet fire år med transaksjonsrådgivning i corporate finance avdelingen hos Credit Suisse i London. Nicolai har en bachelor i økonomi og international relations fra Tufts University, Boston.

Thomas Oma

Investeringsdirektør, Partner

Thomas ble ansatt i Cenzia i november 2017. Før dette var han finansanalytiker i seks år hos SpareBank 1 Forsikring hvor han jobbet med investeringsanalyse og porteføljeforvaltning for selskapets investeringsporteføljer. Thomas er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og autorisert finansanalytiker etter å ha gjennomført Autorisert Finansanalytikerstudium fra NHH / NFF.

Nina Fagermoen

Oppgjør- og rapporteringsansvarlig

T: (+47) 22 01 32 05
M: (+47) 95 99 16 99

Nina kom til Cenzia som oppgjørsansvarlig i 2016. Før dette var hun 25 år i Eksportfinans med ansvar for en låneportefølje til norske kommuner, olje- og gassrelatert virksomhet samt shipping. Før dette var Nina i Kredittkassen og Bergen Bank.

Fredrik Holter

Compliance Officer

T: (+47) 22 01 32 03
M: (+47) 92 29 34 14

Fredrik tiltrådte som Compliance Officer i Cenzia i august 2013, en stilling han også har i to verdipapirforetak i Ness, Risan & Partners-gruppen Fredrik har 17 års erfaring fra DnB NOR Markets, bl.a som leder av online aksjehandel. Han har også vært tre år som rådgiver i KPMG innen Financial Risk Management hvor han hadde ansvar for kunder innen i finansbransjen. Fredrik har en MBA fra NHH. Han er siviløkonom fra University of Massachusetts og har studiene AFA og Fordypning i Porteføljeforvaltning fra NHH.

Elin Bentsen

Administrasjon/Regnskap

Elin har vært ansvarlig for administrasjon og regnskap i Cenzia siden oppstart i 2008. Tidligere arbeidsgivere omfatter blant annet Tandem Regnskap AS, NOS Clearing ASA og Ullevål Universitetssykehus.

Elin har vært ansvarlig for administrasjon og regnskap i Cenzia siden oppstart i 2008. Tidligere arbeidsgivere omfatter blant annet Tandem Regnskap AS, NOS Clearing ASA og Ullevål Universitetssykehus.

Nina Fagermoen

Oppgjør- og rapporteringsansvarlig

Nina kom til Cenzia som oppgjørsansvarlig i 2016. Før dette var hun 25 år i Eksportfinans med ansvar for en låneportefølje til norske kommuner, olje- og gassrelatert virksomhet samt shipping. Før dette var Nina i Kredittkassen og Bergen Bank.

Fredrik Holter

Compliance Officer

Fredrik tiltrådte som Compliance Officer i Cenzia i august 2013, en stilling han også har i to verdipapirforetak i Ness, Risan & Partners-gruppen Fredrik har 17 års erfaring fra DnB NOR Markets, bl.a som leder av online aksjehandel. Han har også vært tre år som rådgiver i KPMG innen Financial Risk Management hvor han hadde ansvar for kunder innen i finansbransjen. Fredrik har en MBA fra NHH. Han er siviløkonom fra University of Massachusetts og har studiene AFA og Fordypning i Porteføljeforvaltning fra NHH.

Tom Kavli

Strategisk rådgiver

Tidligere aksjestrateg i SEB.

Tidligere aksjestrateg i SEB.

Styret

Christian Ness

Styrets leder

Managing Partner og grunnlegger, Ness, Risan & Partners.

Grace R. Skaugen

Styremedlem

Andre styreverv:
Investor AB (styremedlem)
Lundin Petroleum AB (styremedlem)
Orkla ASA (styremedlem)
Norsk Institutt for Styremedlemmer (styrets leder)

Erik G. Braathen

Styremedlem

Daglig leder og eier, Ojada AS

Andre styreverv:
Fly Leasing Ltd. (styremedlem)

Jon Hindar

Styremedlem

Andre styreverv:
Arendals Fossekompani ASA (styrets leder)
Argentum (styrets leder)
Klaveness Marine Holding AS (styrets leder)
Milarex Group (styrets leder)

Jon Hindar

Styremedlem

Andre styreverv:
Arendals Fossekompani ASA (styrets leder)
Argentum (styrets leder)
Klaveness Marine Holding AS (styrets leder)
Milarex Group (styrets leder)

Aktuelt

Her kan du laste ned aktuelle månedsbrev og kvartalsrapporter i PDF format eller lese på nett.

Månedsbrev


Oktober 2020

«90 % økonomien»


August 2020

«Er det slutten for 60/40 porteføljen?»


Juni 2020

«Typisk investoradferd gjennom Covid-19»


Mai 2020

«Seks forklaringer på markedets sterke utvikling siden bunnen 23. mars»


Januar 2020

«Coronaviruset sender frykt inn i aksjemarkedet»


Desember 2019

«Med markeder nær rekordnivåer ser vi det som fornuftig å redusere risikoen i porteføljene»


November 2019

«Brexit blir utsatt nok en gang»


Oktober 2019

«Resesjonsfrykt preger markedene»


August 2019

«Sentralbanken i USA skuffer markedene»


Markedsrapporter


2. kvartal 2020

«Markedsrapport 2. kvartal 2020»


1. kvartal 2020

«Markedsrapport 1. kvartal 2020»


4. kvartal 2019

«Markedsrapport 4. kvartal 2019»


3. kvartal 2019

«Markedsrapport 3. kvartal 2019»


2. kvartal 2019

«Markedsrapport 2. kvartal 2019»


1. kvartal 2019

«Markedsrapport 1. kvartal 2019»


4. kvartal 2018

«Markedsrapport 4. kvartal 2018»


3.kvartal 2018

«Markedsrapport 3. kvartal 2018»


Compliance, kundeavtaler, konsesjon m.v.

Cenzia AS er som verdipapirforetak underlagt en rekke lover og forskrifter og øvrige reguleringer. Vi er også forpliktet til å informere deg som kunde om dette lovverket.

I november 2007 ble EU-direktivet “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) innført i EØS-området, og i Norge ble direktivet innført gjennom endring i Verdipapirhandellov og -forskrift. Direktivets formål er blant annet å bedre investorbeskyttelsen, forbedre effektiviteten i markedene, redusere handels- og oppgjørskostnader, samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester på tvers av landegrensene.

Regelverket har vært gjennom flere revisjoner siden 2007. I 2018 ble verdipapirforetak som yter aktiv forvaltning og investeringsrådgivning pålagt å definere seg enten som uavhengige eller som ikke-uavhengige foretak. Cenzia har valgt å oppfylle kriteriene myndighetene stiller for å kunne være et uavhengig verdipapirforetak.

Alle kunder av Cenzia må undertegne en kundeavtale før vi kan yte investeringstjenester til kunden. Kundeavtalen blir individuelt utformet i forhold til det mandatet vi blir enige om, men på denne siden finner du et relevant utvalg av de formelle dokumenter som ledsager en slik kundeavtale.

Regelverket inneholder blant annet krav om følgende:

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no