Cenzia. Vi tar vare på og utvikler dine finansielle aktiva.

Om oss

Cenzia er et forvaltningsselskap som utvikler og tar vare på kundenes verdier på en oversiktlig, ukomplisert og diskret måte.

Med en effektiv organisasjon bestående av ansatte med lang og relevant erfaring tilbyr Cenzia privatpersoner, familieselskaper og stiftelser porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning. Vi oppleves gjerne av våre kunder som deres eget «family office». Kundene verdsetter vår filosofi om disiplin og langsiktighet som den beste fremgangsmåten for å oppnå høy risikojustert avkastning. Vi skreddersyr løsningene for våre kunder og begrenser antallet kunder slik at våre erfarne forvaltere kan gi hver enkelt full oppmerksomhet.

Tjenester

Vi tilbyr porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning gjennom avtaler om aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.

Vår forvaltning dekker alle aktivaklasser og for de fleste kunder har vi totalansvaret for en diversifisert portefølje. Noen kunder benytter vår ekspertise innenfor enkelte aktivaklasser som renter eller aksjer. Gjennom en god forståelse av våre kunders mål og risikotoleranse bestemmer vi sammen en riktig porteføljestrategi. Diversifisering på tvers av aktivaklasser er vårt viktigste verktøy for å stå igjennom markedssvingninger. Å identifisere gode investeringer og å kontinuerlig følge opp disse investeringene er helt sentralt i vårt arbeid. Vi finner mange gode forvaltere i vårt hjemmemarked, men har også tilgang til et bredt utvalg gjennom vårt nettverk i utlandet. Vi har stor respekt for det å gjøre kortsiktige vurderinger av markedsforhold og prøver ikke å «time» markedet, men forsøker å redusere porteføljens risiko når prisingen er høy basert på forskjellige måltall.

Hvorfor Cenzia?

Vi betjener et begrenset antall kunder og gir hver enkelt tett oppfølging og skreddersydde løsninger.

Våre porteføljeforvaltere er tett involvert og sentrale bidragsytere i investeringsanalysen. Dette sikrer våre kunder førstehåndskunnskap om deres forskjellige investeringer og fondsforvaltere. Cenzia er en uavhengig rådgiver uten tilknytning til fondsleverandører. Vi har likevel en størrelse og en kundeportefølje som gir tilgang til de beste forvalterne, til gunstige betingelser. I sum gir dette våre kunder høy og god risikojustert avkastning gjennom varierende markedsforhold.

Bærekraft

I tillegg til å bevare og utvikle finansielle verdier for våre kunder er det viktig for Cenzia å gjøre investeringer i bærekraftige løsninger og produkter.

Vi vil skape finansiell avkastning på en måte som ikke er i konflikt med Cenzias og våre kunders etiske prinsipper. Vi har en kvalitetsorientert investeringsfilosofi der vurderinger av miljøansvar (E), sosialt ansvar (S) og god selskapsstyring (G), forkortet ESG, er viktige kriterier og naturlig integrert i vår seleksjonsprosess.

Vi investerer hovedsakelig gjennom eksterne forvaltere og vi søker å finne forvaltere som investerer i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller. I vår forvalterseleksjonsprosess analyserer vi og har en dialog med forvalterne hva angår ESG i bred forstand.

Cenzia er medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif). Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer i finansbransjen og blant andre interessenter

Cenzias Policy for vurdering av ESG-faktorer og bærekraftige investeringer kan leses her.

Cenzias Organisasjon

Vi har innsikt og erfaring fra generasjoner med utvikling og finansiell forvaltning i familieselskaper. Dette kommer våre kunder til gode.

Ansatte

Nicolai A. Andresen

Managing Partner

M: (+47) 47 46 95 93

Nicolai var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette var han Partner i Ardent Advisors i London, et uavhengig corporate finance / M&A rådgivningsselskap med fokus på telekom-, media- og teknologisektoren. Nicolai har også jobbet fire år med transaksjonsrådgivning i corporate finance avdelingen hos Credit Suisse i London. Nicolai har en bachelor i økonomi og international relations fra Tufts University, Boston.

Andreas Stang

Partner

M: (+47) 95 99 39 71

Andreas var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette ledet han en avdeling for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning hos Credit Suisse i London i åtte år. Andreas var tidligere 15 år i en ledende stilling hos Treschow Fritzøe i Larvik med blant annet ansvar for finansielle investeringer. Andreas er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg, har en MIM fra Thunderbird School of Global Management samt Advanced Management Studies fra The Wharton School.

Thomas Oma

Investeringsdirektør, Partner

M: (+47) 99 45 68 62

Thomas ble ansatt i Cenzia i november 2017. Før dette var han finansanalytiker i seks år hos SpareBank 1 Forsikring hvor han jobbet med investeringsanalyse og porteføljeforvaltning for selskapets investeringsporteføljer. Thomas er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og autorisert finansanalytiker etter å ha gjennomført Autorisert Finansanalytikerstudium fra NHH / NFF.

Nicolai A. Andresen

Managing Partner

Nicolai var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette var han Partner i Ardent Advisors i London, et uavhengig corporate finance / M&A rådgivningsselskap med fokus på telekom-, media- og teknologisektoren. Nicolai har også jobbet fire år med transaksjonsrådgivning i corporate finance avdelingen hos Credit Suisse i London. Nicolai har en bachelor i økonomi og international relations fra Tufts University, Boston.

Andreas Stang

Partner

Andreas var med å etablere Cenzia i 2008. Før dette ledet han en avdeling for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning hos Credit Suisse i London i åtte år. Andreas var tidligere 15 år i en ledende stilling hos Treschow Fritzøe i Larvik med blant annet ansvar for finansielle investeringer. Andreas er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg, har en MIM fra Thunderbird School of Global Management samt Advanced Management Studies fra The Wharton School.

Thomas Oma

Investeringsdirektør, Partner

Thomas ble ansatt i Cenzia i november 2017. Før dette var han finansanalytiker i seks år hos SpareBank 1 Forsikring hvor han jobbet med investeringsanalyse og porteføljeforvaltning for selskapets investeringsporteføljer. Thomas er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og autorisert finansanalytiker etter å ha gjennomført Autorisert Finansanalytikerstudium fra NHH / NFF.

Thomas K. Skjoldmo

Investeringsdirektør, Head of Family Office

M: (+47) 48 40 42 45

Thomas ble ansatt i Cenzia i april 2021. Før dette var han Head of Family Office og fagansvarlig/leder for arbeidet med renter- og kredittporteføljene i Griff Kapital. Han var deltager i investeringskomitéen og jobbet løpende med aktiva allokering for samtlige porteføljer. Fra 2009 til 2018 arbeidet han som Investeringsdirektør for Arne Wilhelmsens family office, Aweco AS, hvor han hadde det diskresjonære forvaltningsansvaret for flere av porteføljene til familien innenfor alle aktivaklasser. I tillegg arbeidet han med problemstillinger relatert til formuesplanlegging, generasjonsskifte, corporate governance, rapportering med mer. Thomas har også mange års erfaring fra corporate- og private banking i både Norge og Luxembourg.

Thomas har en Bachelor i økonomi fra BI i Oslo og har gjennomført avansert porteføljeforvalterstudie fra NHH / NFF.

Nina Fagermoen

Oppgjør- og rapporteringsansvarlig

M: (+47) 95 99 16 99

Nina kom til Cenzia som oppgjørsansvarlig i 2016. Før dette var hun 25 år i Eksportfinans med ansvar for en låneportefølje til norske kommuner, olje- og gassrelatert virksomhet samt shipping. Før dette var Nina i Kredittkassen og Bergen Bank.

Cecilie Lind

Compliance Officer

M: (+47) 918 955 00

Cecilie tiltrådte som Compliance Officer for Cenzia i april 2022. Cecilie har vært leder og konsulent med 35 års erfaring fra den finansielle industri i Tyskland og Norge. Arbeidsområder er porteføljeforvaltning, salg, ledelse, compliance og risikostyring. Hun har lang erfaring fra store systemer som Citibank, SEB, Finanstilsynet og Nordea innenfor regulativt og operativt miljø med fokus på aksjer, obligasjoner, fondsforvalting og investeringsbanker.

Thomas K. Skjoldmo

Investeringsdirektør, Head of Family Office

Thomas ble ansatt i Cenzia i april 2021. Før dette var han Head of Family Office og fagansvarlig/leder for arbeidet med renter- og kredittporteføljene i Griff Kapital. Han var deltager i investeringskomitéen og jobbet løpende med aktiva allokering for samtlige porteføljer. Fra 2009 til 2018 arbeidet han som Investeringsdirektør for Arne Wilhelmsens family office, Aweco AS, hvor han hadde det diskresjonære forvaltningsansvaret for flere av porteføljene til familien innenfor alle aktivaklasser. I tillegg arbeidet han med problemstillinger relatert til formuesplanlegging, generasjonsskifte, corporate governance, rapportering med mer. Thomas har også mange års erfaring fra corporate- og private banking i både Norge og Luxembourg.

Thomas har en Bachelor i økonomi fra BI i Oslo og har gjennomført avansert porteføljeforvalterstudie fra NHH / NFF.

Nina Fagermoen

Oppgjør- og rapporteringsansvarlig

Nina kom til Cenzia som oppgjørsansvarlig i 2016. Før dette var hun 25 år i Eksportfinans med ansvar for en låneportefølje til norske kommuner, olje- og gassrelatert virksomhet samt shipping. Før dette var Nina i Kredittkassen og Bergen Bank.

Cecilie Lind

Compliance Officer

Cecilie tiltrådte som Compliance Officer for Cenzia i april 2022. Cecilie har vært leder og konsulent med 35 års erfaring fra den finansielle industri i Tyskland og Norge. Arbeidsområder er porteføljeforvaltning, salg, ledelse, compliance og risikostyring. Hun har lang erfaring fra store systemer som Citibank, SEB, Finanstilsynet og Nordea innenfor regulativt og operativt miljø med fokus på aksjer, obligasjoner, fondsforvalting og investeringsbanker.

Styret

Christian Ness

Styrets leder

Managing Partner og grunnlegger, Ness, Risan & Partners.

Grace R. Skaugen

Styremedlem

Andre styreverv:
Investor AB (styremedlem)
Lundin Petroleum AB (styremedlem)
Orkla ASA (styremedlem)
Norsk Institutt for Styremedlemmer (styrets leder)

Erik G. Braathen

Styremedlem

Daglig leder og eier, Ojada AS

Andre styreverv:
Fly Leasing Ltd. (styremedlem)

Kristina Jacobsen

Styremedlem

Leder ekstern forvaltning, Ferd AS

Kristina Jacobsen

Styremedlem

Leder ekstern forvaltning, Ferd AS

Aktuelt

Her kan du laste ned aktuelle månedsbrev og kvartalsrapporter i PDF format eller lese på nett.

Månedsbrev


Mai 2023

«Nedtur for næringseiendom, hva nå?»


Mars 2023

«Krise i banksektoren – hva blir konsekvensene?»


Februar 2023

«Med de lange brillene på»


Januar 2023

«SPY - verdens største børshandlede fond (ETF) fyller 30 år»


November 2022

«2022 har handlet om én ting: inflasjon»


Oktober 2022

«Good news is bad news»


September 2022

«Nytt Rentenivå, Nye Muligheter»


August 2022

«Rekyl i aksjemarkedet»


Juni 2022

«Bærekraft»


April 2022

«Hvorfor blir den gjennomsnittlige investor slått av markedet?»


Mars 2022

«Krigen i Ukraina: Vinnerne, Taperne Og Påvirkningen På Markedet»


Januar 2022

«En titt i bakspeilet – og veien videre»


November 2021

«Bør Globale Aksjer Valutasikres?»


Oktober 2021

«Hvorfor eie kvalitetsselskaper i en tid med høy inflasjon?»


September 2021

«Nytt regelverk gjør det lettere å investere bærekraftig»


Markedsrapporter


1. kvartal 2023

«Sterk start på året, tross krise for globale banker»


4. kvartal 2022

«2022 ble et krevende år i finansmarkedene»


3. kvartal 2022

«Berg-og-dal-bane»


2. kvartal 2022

«Sentralbankene strammer inn grepet»


1. kvartal 2022

«Krig i Ukraina, inflasjon og høyere renter»


4. kvartal 2021

«Sterk avslutning på året»


3. kvartal 2021

«Oppturen i aksjemarkedene møter motstand»


2. kvartal 2021

«Aksjemarkedet når nye høyder»


Compliance, kundeavtaler, konsesjon m.v.

Cenzia AS er som verdipapirforetak underlagt en rekke lover og forskrifter og øvrige reguleringer. Vi er også forpliktet til å informere deg som kunde om dette lovverket.

I november 2007 ble EU-direktivet “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) innført i EØS-området, og i Norge ble direktivet innført gjennom endring i Verdipapirhandellov og -forskrift. Direktivets formål er blant annet å bedre investorbeskyttelsen, forbedre effektiviteten i markedene, redusere handels- og oppgjørskostnader, samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester på tvers av landegrensene.

Regelverket har vært gjennom flere revisjoner siden 2007. I 2018 ble verdipapirforetak som yter aktiv forvaltning og investeringsrådgivning pålagt å definere seg enten som uavhengige eller som ikke-uavhengige foretak. Cenzia har valgt å oppfylle kriteriene myndighetene stiller for å kunne være et uavhengig verdipapirforetak.

Alle kunder av Cenzia må undertegne en kundeavtale før vi kan yte investeringstjenester til kunden. Kundeavtalen blir individuelt utformet i forhold til det mandatet vi blir enige om, men på denne siden finner du et relevant utvalg av de formelle dokumenter som ledsager en slik kundeavtale.

Regelverket inneholder blant annet krav om følgende:

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no